Úvod » PAINTBALL SHOP RPR > STŘELIVO / + > Pyrotechnika

KLÁSEK pyrotechnics Dýmovnice škrtací modrá 5ks

Pyrotechnika-Dýmovnice škrtací modrá 5ks
Katalog. č.: 17956
Dostupnost: na dotaz
KategorieDymovnice
379 Kč
Dotaz
Pyrotechnika - 5ks modrých škrtacích dýmovnic

 

Efekt: hustý dým (25g slože)

Čas: cca 60s

Délka: 180mm

Průměr: 40mm

Třída nebezpečí: Kategorie T1

ADR zařazení: 1.4G

 

 

VAROVÁNÍ / NEBEZPEČÍ    
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.


Tento web používá pouze takové cookies k jejich nasazení není zapotřebí Váš souhlas. vice informací
rozumím