Úvod » PAINTBALL SHOP RPR > STŘELIVO / + > Pyrotechnika

KLÁSEK pyrotechnics Dýmovnice 60 červená 5ks

Pyrotechnika- Dýmovnice 60 červená 5ks
Katalog. č.: 16064
Dostupnost: skladem
KategorieDymovnice
499 Kč
5ks červených dýmovnic s trhací pojistkou

 

Hustý červený dým 32g složení - cca 60 s

Červená barva

Délka: 130mm Průměr: 40mm

Kategorie P1

ADR zařazení: 1.4G

Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 + P380 + P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

 
Tento web používá pouze takové cookies k jejich nasazení není zapotřebí Váš souhlas. vice informací
rozumím