Úvod » PAINTBALL SHOP RPR > STŘELIVO / + > Pyrotechnika

KLÁSEK pyrotechnics Zelená dýmovnice (40 sekund) 1ks

Pyrotechnika-Zelená dýmovnice (40 sekund) 1ks
Katalog. č.: 15998
Dostupnost: skladem
KategorieDymovnice
99 Kč
Zelená dýmovnice 40 sekund vytvářející hustý dým.

 

Délka: 120 mm  Průměr  45mm

Třída nebezpečí: Kategorie P1

ADR zařazení: 1.4G

  
Pyrotechnický výrobek tř.1.4G UN 0336    
H204     - Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi.    
P210     - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
                Zákaz kouření.
P250     - Nevystavujte obrušování/nárazům/tření.    
P280     - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P370 P380 P375     - V případě požáru: Vykliďte prostor.
    Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.
P372     - Nebezpečí výbuchu.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P401     - Skladujte pouze v původním obalu.
P501     - Odstraňte obsah/obal předáním k likvidaci oprávněné osobě.

Tento web používá pouze takové cookies k jejich nasazení není zapotřebí Váš souhlas. vice informací
rozumím