Úvod »

Ochrana osobních údajů

Popis ochrany a využití osobních údajů

Uživatel - zákazník serveru poskytuje údaje o své osobě prostřednictvím formuláře k nové registraci pouze k níže popsaným účelům. Na tomto formuláři je přesně popsáno, které informace jsou požadovány a uchovávány.

Žádné osobní údaje nejsou přenášeny v cookies (viz níže - využití cookies).
Žádné osobní údaje nejsou přenášeny v adrese požadavku (parametr GET).

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

K informacím o osobních údajích zákazníků mají přístup:

  • pověření zaměstnanci obchodního správce obchodu - fy Diana Nebuchlová

Osobní údaje mohou být použity pouze za těmito účely:

  • realizace nákupu zboží, tedy odeslání a doručení zboží k zákazníkovi, popřípadě získání úvěru na koupi zboží. Za tímto účelem mohou být data poskytnuta společnostem dopravců a úvěrovým společnostem.
  • další komunikace se zákazníkem včetně obchodních sdělení.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněna proti přístupu neoprávněných osob. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze.

Firma Diana Nebuchlová nenese zodpovědnost za případné zneužití osobních údajů třetí stranou, která se jich neoprávněně zmocní.

Cookies

jsou krátké textové informace vydané serverem a uložené v klienstkém počítači za účelem udržení spojení a uchování informací, které jiným způsobem udržet nelze
session id je podobná informace uložená dočasně na serveru - pomocí této informace je možné uchovat důležité informace - ID zákazníka a ID košíku (objednávky)

Na serveru main-shop.eu jsou cookies využity pouze pro tyto účely:
udržení spojení mezi serverem a klientským počítačem pomocí SESSION ID 
nastavení řazení položek při prohlížení katalogu

Pro odstranění vašich osobních údajů kontaktujte administrátora serveru.